INSTAND

Cílem projektu je podpora osamělých seniorů nad 65 let
V rámci našeho Komunitního a mezigeneračního centra mohou senioři pravidelně docházet na různé aktivity typu cvičení pro seniory, mozkohrátky, kurzy ručních prací, jednorázové workshopy a přednášky na různá témata.
Dále prostřednictvím dobrovolníků mohou osamělý senioři navštěvovat divadelní představení, koncerty nebo jakékoliv zajímavé přednášky v Karlovarském kraji.