Aktuální projekty

Posílení kapacity organizace Instand, z.ú. prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou .

Číslo projektu: 62500-2021-005-0049. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora

občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.