INSTAND

Název organizace: Agentura domácí péče LADARA o.p.s.
Sídlo: Čankovská 1021/19, Karlovy Vary 360 05
Místo provozovny: Čankovská 1021/19, Karlovy Vary 360 05
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Ing. Pavel Andrejkiv
Email: ladara@ladara.eu
Telefon: 777 143 452
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Alzheimer home, z.ú
Sídlo: Urešova 1757, Praha 4 – Kunratice 148 00
Místo provozovny: U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Bc. Jessica Jirkovská
Email: jessica.jirkovska@alzheimerhome.cz
Telefon: 702 216 446
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s.
Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Místo provozovny: Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Petr Zmuga, Mgr. Petr Najman
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Najman
Email: najman@valika.cz
Telefon: 739 695 396
Dobrovolnický program: 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace:  Denní centrum Mateřídouška o.p.s.
Sídlo: Školní 737, 357 35 Chodov
Místo provozovny: Školní 737, 357 35 Chodov
Místo působnosti: Chodov, Sokolov
Statutární zástupce: Bc. Věra Bráborcová
Kontaktní osoba: Bc. Věra Bráborcová
Email: info@dcmat.cz
Telefon: 607 718 345
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň, Karlovarská 67, odloučené pracoviště Středisko výchovné péče Karlovy Vary
Sídlo: Sportovní 28, 360 01, Karlovy Vary
Místo provozovny: Sportovní 28, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: PhDr. Kristina Červenkovová
Kontaktní osoba: PhDr. Kristina Červenkovová
Email: kristina.cervenkovova@svpkvary.cz
Telefon:  774 715 267
Dobrovolnický program: Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace – odloučené pracoviště Plesná
Sídlo: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov nad Ohří
Místo provozovny: Nádražní 338, 351 35 Plesná
Místo působnosti: okres Cheb
Statutární zástupce: Tereza Hořčičková
Kontaktní osoba: Tereza Hořčičková
Email: horcickova@ddkvo.cz
Telefon:  723 557 325
Dobrovolnický program: Pomáháme, tím co umíme


Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace
Sídlo: Slavíčkova 1701, Sokolov 356 01
Místo provozovny: Slavíčkova 1701, Sokolov 356 01
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Petra Sekáčová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Sekáčová
Email: sekacova@sokolik-po.cz
Telefon: 354 224 131
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Sídlo: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Místo provozovny: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Místo působnosti: okres Cheb
Statutární zástupce: Bc. Jana Roubalová
Kontaktní osoba: Renata Jarošová
Email: personalista@dsml.cz
Telefon: 724 755 956
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Domov pro seniory Květinka s.r.o.
Sídlo: Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov
Místo provozovny: Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Sabina Fialková, Michal Fialka
Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Řezáčová
Email: dps.kvetinka@seznam.cz
Telefon: 602250672
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Domov pro seniory Žlutice
Sídlo: Pod Strání 467, 364 52 Žlutice

Místo provozovny:  Pod Strání 467, 364 52 Žlutice
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Mgr. Petra Vodenková
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Vodenková
Email:  dpszlutice@seznam.cz
Telefon:  725 958 988
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: ProSeneo s.r.o.
Sídlo: Krabošická 84, 251 01 Říčany
Místo provozovny: Javorová 1073/3, 360 17 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Ing. Pavel Kyzlink
Kontaktní osoba: Bc. Soňa Slepičková
Email: slepickova@proseneo.cz
Telefon: 735755513
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace
Sídlo: Mládežnická 1123,362 21 Nejdek
Místo provozovny: Mládežnická 1123,362 21 Nejdek
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: JUDr.Bc.Zuzana Blažková
Kontaktní osoba: JUDr.Bc.Zuzana Blažková
Email: zuzana.blazkova@ddnejdek.cz
Telefon: 723 707 240
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: DOP – HC s.r.o.
Sídlo: Bergmannova 140, 356 04 Dolní Rychnov
Místo provozovny:Bergmannova 140, 356 04 Dolní Rychnov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: MSc. Magdaléna Radošová MBA
Kontaktní osoba: Kateřina Mašková
Email: maskova@dop-hc.cz
Telefon: 731 656 208
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Dům klidného stáří, spol s r.o.
Sídlo: Kraslická 26, 357 23 Svatava
Místo provozovny: Kraslická 26, 357 23 Svatava
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Ilona Valentíková
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Langová
Email: langova.dks@gmail.com
Telefon: 775 894 051
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Sídlo: Svobodova 743/12, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Místo provozovny: Svobodova 743/12, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Ing. Aleš Klůc
Kontaktní osoba: Mgr. A. Scheerbaumová
Email: agata.scheerbaumova@kv.charita.cz
Telefon: 731 433 039

Název organizace: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova
Sídlo: Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
Místo provozovny: Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová
Email: info@skolamanesova.cz
Telefon: 603 102 347
Dobrovolnický program: 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Chráněné bydlení Sokolov, z. s.
Sídlo: Slavíčkova 1696, 356 01 Sokolov
Místo provozovny: Slavíčkova 1696, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Pavlína Taran
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Taran
Email: reditelka@chbsokolov
Telefon: 359 808 409
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Krajská knihovna Karlovy Vary
Sídlo: Závodní 378/84, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Místo provozovny: Závodní 378/84, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: PaedDr. Vratislav Emler
Kontaktní osoba: Ing. Eva Vodičková
Email: vodickova@knihovnakv.cz
Telefon: 733 595 872
Popis činnosti v oblasti dobrovolnictví: nošení knih, pletení a háčkování
Dobrovolnický program: Donáška knih domů v Karlových Varech

Název organizace: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Mgr. David Bracháček, MUDr. Josef Mašek, Ing. Jitka Samáková
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Fritsch Píchová
Email: gabriela.pichova@kkn.cz
Telefon: 354 225 203
Dobrovolnický program: Dobrovolníci ve zdravotnictví

Název organizace: Karo e.v.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Svobody 19b, Cheb 350 02
Místo působnosti: okres Cheb
Statutární zástupce: Cathrin Schauer-Kelpin
Kontaktní osoba: Bc. Zdeňka Drozčáková, DiS.
Email: maritap1@karo-ev.de
Telefon: 776 426 292
Dobrovolnický program: Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Městská knihovna Chodov
Sídlo: Dvořákova 878, 357 35 Chodov
Místo provozovny: Dvořákova 878, 357 35 Chodov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Hana Nemčičková
Kontaktní osoba: Ing. Eva Vodičková
Email: vodickova@knihovnachodov.cz
Telefon: 723395434
Dobrovolnický program: Program Pomáháme tím, co umíme

Název organizace: Městská knihovna Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Sídlo: Hlavní třída 370/3, 353 01 Mariánské Lázně
Místo provozovny: Hlavní třída 370/3, 353 01 Mariánské Lázně
Místo působnosti: okres Cheb
Statutární zástupce: Mgr. Taťána Baťková
Kontaktní osoba: Mgr. Taťána Baťková
Telefon: 731 416 507
Dobrovolnický program: Program Pomáháme tím, co umíme

Název organizace: Městská knihovna Sokolov
Sídlo: Staré náměstí 135, 356 01 Sokolov
Místo provozovny: Staré náměstí 135, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Daniela Drobečková
Kontaktní osoba: Ema Reismüllerová
Email: reismullerova@mksokolov.cz
Telefon: 725 729 498
Dobrovolnický program: Program Pomáháme tím, co umíme

Název organizace: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
Sídlo: Východní 621/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Východní 621/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Mgr. Milan Martínek
Kontaktní osoba: Ilona Šmejkalová
Email: ismejkalova@kv-mzss.cz
Telefon: 353 563 171
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.
Sídlo: Sedlečko 101, 362 72 Šemnice
Místo provozovny: Hlavní třída 714 363 01 Ostrov
Místo působnosti: Karlovarský kraj
Statutární zástupce: Jitka Havránková, Petr Gašica, Kateřina Kordíková DiS.
Kontaktní osoba:Jitka Havránková
Email: nadechspolek@seznam.cz
Telefon: 605 852 661
Dobrovolnický program: 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Náhradním rodinám, o.p.s.
Sídlo: Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Závodu míru 122, 360 17 Karlovy Vary-Stará Role
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Kodetová, DiS.
Email: ivana.kodetova@nahradnimrodinam.cz
Telefon: 723 256 518
Dobrovolnický program: 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Nemocnice Ostrov s.r.o.
Sídlo: Za Císařským mlýnem 1115/2, Bubeneč, 170 00 Praha 7
Místo provozovny: U Nemocnice 1161, 363 01 Ostrov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Ivana Hlinková
Kontaktní osoba: Lenka Dlouhá
Email: lenka.dlouha@nemocniceostrov.cz
Telefon:353 364 202
Dobrovolnický program: Dobrovolníci ve zdravotnictví

Název organizace: Oblastní charita Ostrov
Sídlo: Lidická 1036, Ostrov 36301
Místo provozovny: Lidická 1036, Ostrov 36301
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Fexa
Email: info@ostrov.charita.cz
Telefon: 353 821 821
Dobrovolnický program: Program pro seniory, jednorázové akce

Název organizace: Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace
Sídlo: Lidická 590/38, 360 01, Karlovy Vary
Místo provozovny: Lidická 590/38, 360 01, Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: PhDr. Jolana Mižikárová
Kontaktní osoba: PhDr. Jolana Mižikárová
Email: jmizikarova@pppkv.cz
Telefon: 605 586 168
Dobrovolnický program: Program Pomáháme tím, co umíme

Název organizace: Post Bellum, z.ú, Paměť národa Karlovarský kraj
Sídlo: Španělská 1073/10, Praha 2 Vinohrady
Místo provozovny: Drahomířino nábř. 197/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Mgr. Lukáš Květoň
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Vacková
Email: tereza.vackova@postbellum.cz
Telefon: 724 261 546
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Prima Vizus, o.p.s.
Sídlo: Dolnická 2512/21, 350 02 Cheb
Místo provozovny: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: MUDr. Ing. Robert Plachý
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Dana Holá
Email: primarodina.hola@seznam.cz
Telefon: 776 599 191
Dobrovolnický program: 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Sídlo: Perninská 975, 362 22 Nejdek
Místo provozovny: Perninská 975, 362 22 Nejdek
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Olga Pištejová, DiS.
Kontaktní osoba: Adriana Lubinová, DiS.
Email: social@rehos-nejdek.cz
Telefon: 602 447 320
Dobrovolnický program: Dobrovolnictví ve zdravotnictví

Název organizace: Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.
Sídlo: Londýnská 309/81, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Místo provozovny: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Pavla Baxová
Email: sokolov@rytmus.org
Telefon: 603 280 941
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Senior centrum Nová Role s.r.o.
Sídlo: Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4
Místo provozovny: Školní 231/9, 362 25 Nová Role
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: PhDr. Lenka Kroniková
Kontaktní osoba: Bc. Olga Heřmanová
Email: hermanova@sestricka.cz
Telefon: 702 294 906
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: SK Kontakt Karlovy Vary
Sídlo: Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Smetanovy sady 1145/1, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Mgr. Štěpánka Řehořková
Kontaktní osoba: Mgr. Štěpánka Řehořková
Email: skkv@skkv.cz
Telefon: 724 219 096
Dobrovolnický program: Program Dohromady

Název organizace: Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
Sídlo: Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Místo provozovny: Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Lenka Antolová, MPA
Kontaktní osoba: Vendula Munková
Email: munkova@ss-po.cz
Telefon: 736 514 098
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: SOS dětské vesničky, z.s.
Sídlo: Strakonická 98, Lahovice, 159 00 Praha
Místo provozovny: Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Amanda Leah Bence, PhDr. Hana Pazlarová Ph.D.
Kontaktní osoba: Eva Zelenková
Email: eva.zelenkova@sos-vesnicky.cz
Telefon: 724 026 986
Dobrovolnický program: 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Společnost Dolmen, z.ú.
Sídlo: nám. Českých bratří 36/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
Místo provozovny: Staré náměstí 24, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary, okres Sokolov
Statutární zástupce: PaedDr. Alexandra Bečvářová
Kontaktní osoba: Marcela Radová
Email: radova.marcela@spolecnostdolmen.cz
Telefon: 774 716 737
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Společnost pro ranou péči, z.s.
Sídlo: Klimentská 1203/2, 110 00 Praha
Místo provozovny: Třebonská 907/90, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: Karlovy Vary
Statutární zástupce: PhDr Jitka Barlová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Bc. Marie Horová
Email: marie.horova@ranapece.cz
Telefon: 777 367 279
Dobrovolnický program: Kompas, 5P, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Trivis – Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary s.r.o.
Sídlo: T.G. Masaryka 559/1, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: T.G. Masaryka 559/1, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: JUDr. Karel Klvaň
Kontaktní osoba: Blanka Dryková
Email: b.drykova@seznam.cz
Telefon: 603 343 437
Dobrovolnický program: Program Pomáháme tím, co umíme

Název organizace: Židovská obec Karlovy Vary
Sídlo: Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Pavel Rubín
Kontaktní osoba: A. Bláhová
Email: jewishkv@volny.cz
Telefon: 353230658
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Chcete mít dobrovolníky ve Vaší organizaci?

Rádi to zajistíme. Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků