INSTAND

2.3. a 3.3.2022

v Krajské knihovně Karlovy Vary, sál

2.3.

9:00-10:00 Dobrovolnictví v Karlovarském kraji – Regionální dobrovolnické centrum Instand – Mgr. Romana Trutnovská, Ing. Eva Vodičková a Mgr. Eliška Volfová představí činnost RDC Instand

10:00-12:00 Jak rozdýchat stres a úzkosti (s arteterapeutkou Janou Olachovou) a Prevence bolestí zad (s fyzioterapeutkou Petrou Wildumetzovou)

Proběhne v rámci projektu Státního zdravotního ústavu Efektivní podpora zdraví 

13:00-15:00 – Senioři tvoří s dětmi – Senioři Karlovy Vary z.s.

přijďte si s dětmi vytvořit jarní motivy

16:00-17:00 – Prevence syndromu vyhoření – Mgr. Vladimír Paleček http://vladimirpalecek-jogasmichu.cz/

Dozvíte se, co vede k syndromu vyhoření, jak mu předejít a jak hořet, ale nevyhořet

17:15 -19:00 – Jóga smíchu – Mgr. Vladimír Paleček http://vladimirpalecek-jogasmichu.cz/

Odkud pochází, jaký má vliv na organismus a samotná jóga smíchu

3.3.

8:30-10:00 Dobrovolnictví pro studenty – RDC Instand přiblíží dobrovolnictví v Karlovarském kraji, studenti Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova přiblíží své zkušenosti s dobrovolnictvím, online se nám připojí Josef Nový, Cena vévody z Edinburghu – uzavřeno pro veřejnost

10:30-12:30 Jak rozdýchat stres a úzkosti (s arteterapeutkou Janou Olachovou) a Prevence bolestí zad (s fyzioterapeutkou Petrou Wildumetzovou) – uzavřeno pro veřejnost

Proběhne v rámci projektu Státního zdravotního ústavu Efektivní podpora zdraví 

13:30-15:00 – Firemní dobrovolnictví – HESTIA – CENTRUM PRO DOBROVOLNICTVÍ, z. ú. https://www.hest.cz/cz/pro-organizace/firemni-dobrovolnictvi– jak se může soukromá firma zapojit do dobrovolnictví? Jak motivovat své zaměstnance, aby pomáhali druhým?

15:30-17:30 – Dobrovolnictví pro všechny – dobrá praxe dobrovolnictví v Karlovarském kraji. Vystoupí: Mgr. Romana Trutnovská – Regionální dobrovolnické centrum Instand, Bc., Jitka Dvořáková – SPMP ČR pobočný spolek Mnichov https://www.domovpramen.cz/dobrovolnictvi/, Mgr. Lucie Poláková – Komunitní osvětové společenství https://www.kosas.cz/, Ing. Eva Kolafová – Farní charita Cheb https://farnostcheb.cz/clanek.php?id=97&sbm=49, Bedřich Loos – Hrad Hartenberg https://www.hartenberg.cz/dobrovolnicka-akademie/

Během dnů dobrovolnictví si můžete zakoupit krásné výrobky a tím podpořit dobrovolnictví v Karlovarském kraji

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem

na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724