INSTAND

Jako regionální dobrovolnické centrum poskytujeme písemné odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví a to např. legislativní úpravy dobrovolnictví a povinnosti z této legislativy vyplývající, akreditačního řízení Ministerstva vnitra, dotací ministerstev pro oblast dobrovolnictví, založení nové dobrovolnické organizace nebo projektu/programu organizace, které se budou týkat dobrovolnictví (v případě potřeby ze strany jednotlivých dobrovolnických organizací, přijímacích organizací i dobrovolníků v kraji).

Pokud potřebujete využít našeho poradenství kontaktuje nás pomocí kontaktního formuláře nebo na email dobrovolnictvi@instand.cz nebo na čísle +420 605 001 950.

 

Projekt: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Zkrácený název projektu: „Rozvoj dobrovolnictví“