INSTAND

Kurzy pro koordinátory dobrovolníků, více informací zde:

Pozvánka na kurz pro koordinátory dobrovolníků 17.3.-19.3.2021

 

Projekt: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Zkrácený název projektu: „Rozvoj dobrovolnictví“