Od 1.11.2021 máme další spolupracující organizace a to NEMOCNICI OSTROV, je to již 2. nemocnice v kraji, kam mohou naši dobrovolníci docházet. Dobrovolnictví se nabízí na oddělení Gerontopsychiatrie nebo na oddělení Dlouhodobé následné péče.

Dále máme nově smlouvu s DOMOVEM SENIORŮ – krátce otevřené zařízení v Karlových Varech, kam se shání dobrovolníci na aktivizační činnost o víkendech.

Kdo byste měl zájem o dobrovolnictví v jakékoliv spolupracující organizaci, tak volejte nebo pište a domluvíme návštěvu nanečisto.

Kompletní seznam organizací najdete v sekci seznam přijímacích organizací.

Těšíme se na Vás:).