9.3.2021

Dobrovolnice Jitka v našem centru působí od roku 2012, kdy začala docházet za sestrami Míšou a Dankou
s mentálním postižením do zařízení v Lubech. Během několika měsíců se sestry osamostnily a šly do vlastního
bydlení. Společně s odborníky jim Jitka pomáhala se učit vařit, nakupovat, chodit na procházky a vůbec je zapojit
do života. Klientka Míša si našla přítele Standu s mentálním a tělesným postižením. Jitka jim pomohla si najít
bydlení, kdy Danka bydlí ve vedlejším bytě. Během let, kdy s nimi dobrovolnice Jitka tráví čas se Míša se Standou
vzali, jeli na svatební cestu. Jejich snem bylo jet k moři, problémem bylo, že neměli dostatek finančních prostředků.
Jitka uspořádala sbírku na jejich dovolenou a všichni jeli do Španělska. Když vzpomíná na tuto dovolenou, tak říká,
jak si to krásně užili, ale vlastně do moře nikdo z nich nešel, protože byly veliké vlny. Jitka s nimi tráví volný čas,
chodí na procházky, výlety a mnoho dalšího.

Jitka je úžasný člověk, který se neustále rozvíjí, myslí nesobecky na druhé a pomáhá v mnoha směrech.