INSTAND

Cíle programu

 • Rozvoj efektivní komunikace s klienty.
 • Vědomé užití funkční komunikace.

Vzdělávacích dnů: 5

Vzdělávacích hodin: 40

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
Mgr. Eliška Rothová

Cíle programu

 • Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence sociálních pracovníků při vyhodnocování informací o schopnosti péče o vlastní osobu a soběstačnosti v běžných úkonech denního života u zájemců o službu nebo u žadatelů o příspěvek na péči.
 • Zvýšit kompetence sociálních pracovníků v metodických postupech při zjišťování potřeb zájemců/žadatelů.
 • Naučit se rozpoznat a využívat další zdroje informací o zájemci/žadateli.

Vzdělávacích dnů: 3

Vzdělávacích hodin: 24

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová

Cíle programu

 • Znát jednotlivé fáze profesionálního poradenského rozhovoru a prohloubit dovednosti v jeho vedení s uživatelem/zájemcem o sociální službu při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti na pomoci jiné osoby.
 • Seznámit účastníky s technikami profesionálního poradenského rozhovoru.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová

Cíle programu

 • Znát specifické potřeby lidí s demencí, zvýšit kompetence při zjišťování a vyhodnocování míry soběstačnosti a míry závislosti lidí s demencí na pomoci druhé osoby.
 • Dozvědět se o nejčastějších typech demencí. Poznat specifika péče o lidi s demencí. Seznámit se s hodnocením schopností lidí s demencí.

 

Zpětné vazby od účastníků vzdělávání:

 • Velkým plusem je, že lektorka má osobní zkušenosti z práce se starými, dementními lidmi – ví, o čem mluví, přijímá názory jiných, zajímá se o osobní zkušenosti posluchačů.
 • Téma výborné i pro pečovatele, kteří denně pracují s klienty, jsou s nimi více v kontaktu než sociální pracovníci.

Na semináři mě nejvíce zaujalo:

 • Přístup k lidem s demencí (v různých stádiích, v různých situacích)
 • Příklady ostatních z jiných zařízení.
 • Specifika přístupu jiných odborníků.
 • Kontaktní práce s lidmi s demencí.
 • Vývojová stádia Erika Ericsona.
 • 4 teorie přístupu k lidem s demencí (především Failová).
 • Sdílení s účastníky dosavadní zkušenosti.

 

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: 12 – 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
JUDr. Tatjana Kašlíková, Ing. Milena Tomášková, DiS.

Cíle programu

 • Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách při zjišťování a vyhodnocování schopnosti péče o vlastní osobu a soběstačnosti v běžných úkonech denního života u zájemců o službu nebo u žadatelů o příspěvek na péči.
 • Znát klasifikaci duševních nemocí, znát symptomy duševního onemocnění, komunikace s člověkem trpícím duševním onemocněním.
 • Prohloubit znalost metod zjišťování informací o míře soběstačnosti a míře závislosti na pomoci druhé osoby.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
PhDr. Jana Horáková

Cíle programu

 • Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách při zjišťování a vyhodnocování schopnosti péče o vlastní osobu a soběstačnosti v běžných úkonech denního života u zájemců o službu nebo u žadatelů o příspěvek na péči.
 • Seznámit se s modely přístupu k lidem s mentálním postižením, komunikace s člověkem s mentálním postižením.
 • Prohloubit znalost metod zjišťování informací o míře soběstačnosti a míře závislosti na pomoci druhé osoby.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
Mgr. Jan Šlosárek

Cíle programu

 • Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách při zjišťování a vyhodnocování schopnosti péče o vlastní osobu a soběstačnosti v běžných úkonech denního života u zájemců o službu nebo u žadatelů o příspěvek na péči.
 • Prohloubit znalost metod zjišťování informací o míře soběstačnosti a míře závislosti na pomoci druhé osoby.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
Ing. Jana Hrdá

Cíle programu

 • Znát specifické potřeby lidí se sluchovým postižením, zvýšit kompetence při zjišťování a vyhodnocování míry soběstačnosti a míry závislosti lidí se sluchovým postižením na pomoci druhé osoby.
 • Vědět o mýtech provázející tento druh postižení. Poznat specifika komunikace s neslyšícími.

 

Zpětné vazby od účastníků vzdělávání:

 • Velký obdiv patří jednak lektorovi, který velký časový rozsah zvládl, tak i dvěma tlumočnicím.
 • Výborné zapojení lektora – spojení teorie a praxe.
 • Obdivuhodný výkon lektora.

Co mě na semináři nejvíce zaujalo:

 • Celý seminář byl zajímavý, díky výběru lektora.
 • Vše bylo hodně zajímavé, speciálně pro nás nezkušené, určitě je dobré toto vědět a znát, teorie a praxe je velmi rozdílná.
 • Osobní zážitky s jednání s úřady a lékaři.
 • Poznatky o znakovém jazyku.
 • Téma celkově velmi zajímavé, mámmálo zkušeností.
 • Komunikace neslyšících, různé druhy mateřského jazyka, vysvětlení a přiblížení světa neslyšících.
 • Mnoho zajímavých věcí, o kterých zatím člověk nevěděl nebo se nezajímal.
 • Celá přednáška měla velmi dobrou úroveň a byla pro mne přínosná.

 

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: 12 – 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Miroslav Plachý

Cíle programu

 • Cílem vzdělávacího programu je zvýšit kompetence sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách při zjišťování a vyhodnocování schopnosti péče o vlastní osobu a soběstačnosti v běžných úkonech denního života u zájemců o službu nebo u žadatelů o příspěvek na péči se zrakovým postižením.
 • Seznámit se s druhy zrakového postižení; naučit se efektivně komunikovat s lidmi se zrakovým postižením.
 • Prohloubit znalost metod zjišťování informací o míře soběstačnosti a míře závislosti na pomoci druhé osoby.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: max. 24 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 24.

Školitelé
PaedDr. Jana Vachulová

Cíle programu

 • Zvýšit kompetence pracovníků při posuzování možností a schopností seniorů.
 • Zefektivnit komunikaci při posuzování.
 • Rozšířit znalosti o seniorech, jejich specifikách a dopadu na běžný život seniorů.

 

Zpětné vazby od účastníků semináře:

 • Děkuji. bylo to poučné.
 • Široké téma, mnoho informací – bezezbytku využito.

Na semináři mě nejvíce zaujalo:

 • Praktická část velmi poučná.
 • Nellsonova škála.
 • Způsob komunikace se seniory, jejich potřeby.
 • Stereotypy a mýty o stáří.
 • Práce ve skupinách, modelová situace (klient – sociální pracovník – pozorovatel).
 • Uzavírání vývojových kapitol.
 • Velmi zajímavé až do konce.
 • Vývoje stupně vědomí a lidského života, práce ve skupině.

 

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

Kapacita: 12 – 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Ing. Milena Tomášková, DiS.