Veřejná zakázka Libereckého kraje – Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby

O. s. INSTAND byl řešitelem veřejné zakázky malého rozsahu Libereckého kraje Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby v rámci Individuálního projektu Libereckého kraje s názvem Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji.

LRG loga_VZ_LK

Hlavním účelem zpracování Analýzy bylo shromáždění potřebných argumentů pro upřesnění a zefektivnění dalšího postupu v oblasti optminálního využití finančních zdrojů pro zajištění provozu sociálních služeb v Libereckém kraji.

Předmětem Analýzy bylo zjištění a odborné zhodnocení stávající situace, podrobný rozbor, všech dostupných finančních zdrojů pro financování sociálních služeb a souhrn konkrétních doporučení, využitelných pro další plánovací proces.

Období realizace: 1. 1. 2012 – 28. 6. 2013

Rozpočet veřejné zakázky malého rozsahu: 289.250,- Kč bez DPH

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz