INSTAND

[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion active_section=“1″ collapsible_all=“true“][vc_tta_section title=“Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou I“ tab_id=“1588496061734-685b22db-0761″][vc_column_text]

 • Absolventi vzdělávacího programu znají základní koncept řízení lidských činností.
 • Absolventi znají význam, funkce a metody kontroly.
 • Absolventi mají znalosti a dovednosti k efektivnímu vyhodnocování kvality poskytovaných sociálních služeb na úrovni vedení poskytovatele a jednotlivých pracovních týmů.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Vedoucí pracovníci sociálních služeb

Kapacita: 12 – 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Managerské dovednosti související s hodnocením a kontrolou II“ tab_id=“1588496061735-bf19960a-ac60″][vc_column_text]

 • Absolventi znají možné přístupy k vyhodnocování stanovených cílů na úrovni organizace, jednotlivých týmů i jednotlivců.
 • Absolventi dovedou hledat takové způsoby kontroly, které jsou motivující pro pracovníky a pro další rozvoj organizace.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Vedoucí pracovníci sociálních služeb

Kapacita: 12 – 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Manažerské dovednosti pro vedoucí v sociálních službách“ tab_id=“1588496636324-1cca6cfe-fff4″][vc_column_text]Prakticky a interaktivně zaměřený kurz základních manažerských dovedností, které vedoucí používají v každodenní práci. Vedení porad, motivace a hodnocení pracovníků, poskytování zpětné vazby, delegování, a další. Kurz obsahuje prvky sebepoznání. Kurz je určen například pro pracovníky, kteří vstoupili do manažerské role z odborné pozice, nebo se na tuto změnu připravují.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)Cena programu
  Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

  Školitelé
  PhDr. Jaroslava Sýkorová, Bc. Marcela Drotárová, DiS., Ing. Milena Tomášková, DiS., Mgr. Aleš Gabrysz

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Mapování a vyhodnocování potřeb uživatelů pobytových sociálních služeb s ohledem na jejich sociální začleňování – MOST“ tab_id=“1588496697259-4a3c7c03-1d09″][vc_column_text]Jedná se o vícedenní vzdělávací program, zaměřený na zjišťování a vyhodnocování potřeb uživatelů se zdravotním postižením a seniorů s ohledem na možnosti jejich sociálního začlenění. Vzdělávání je určeno vždy pro pracovníky jednoho pobytového zařízení a jeho cílem je naučit pracovníky identifikovat jednak potřeby uživatelů, a také činnosti pracovníků, které vedou k sociálnímu začleňování, umět tyto činnosti prohlubovat a rozšiřovat. Součástí vzdělávání je i vlastní praktická zkušenost účastníků – zapojení do procesu zjišťování a vyhodnocování potřeb podle oblastí sociálního začleňování jako je např. oblast rozhodování o způsobu poskytování sociální služby, oblast pracovního začlenění, oblast samostatné sebeobsluhy a samostatného vedení domácnosti.  Účastníci si prakticky vyzkouší techniku snímkování pracovních činností a vyhodnocení pracovních činností z hlediska výsledku sociální služby – normalizace života uživatelů.

Vzdělávacích dnů: 5

Vzdělávacích hodin: 40

Kapacita: Max. 15 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 15.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Podporované rozhodování“ tab_id=“1588496759082-69c7f57c-fe3e“][vc_column_text]

Absolventi znají principy podporovaného rozhodování a dokážou zhodnotit, v kterých případech je vhodné tento nástroj zvolit.

Absolventi znají právní zakotvení vybraných institutů podporovaného rozhodování a umí ho v praxi využít.

Absolventi mají informace o zahraničních modelech a umí je využít v praxi.

Absolventi umí individuálně plánovat a komunikovat s klientem a podporovat klienta při rozhodování.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Kapacita: Minimálně 15, maximálně 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona )
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)Cena programu
  Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

  Školitelé
  PhDr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Romana Trutnovská

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Profesionální opatrovnictví“ tab_id=“1588496813877-d8fb0c8d-fab9″][vc_column_text]

Absolventi znají principy opatrovnictví a jeho alternativ a umí zhodnotit, v jakých případech je vhodné tento institut využít.

Absolventi znají novou právní úpravu institutu opatrovnictví a umí ho využít v praxi.

Absolventi mají informace o zahraničních modelech a umí vybrané prvky využít v praxi.

Absolventi umí individuálně plánovat s klientem a sestavit opatrovnický plán.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Kapacita: Minimálně 15, maximálně 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona )
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)Cena programu
  Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

  Školitelé
  PhDr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Romana Trutnovská

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Seminář o supervizi II – zavádění supervize do organizace“ tab_id=“1588496861279-431842a5-9d99″][vc_column_text]Obsahem semináře je navazování spolupráce se supervizorem, náležitosti supervizního kontraktu, předpoklady zavedení supervize v organizaci, překážky efektivní supervize a vyjednávání v trojúhelníku – zadavatel – účastník supervize – supervizor. Kurz je věnován také výběru supervizora, kompetencím supervizora, etice supervizní práce. Kurz bude doplněn praktickými ukázkami supervizní práce. Kurz je určen pro profesionály v sociální oblasti, kteří základní informace a zkušenosi se supervizí už mají a chtějí zavádět systém supervize ve své organizaci.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)Cena programu
  Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

  Školitelé
  PhDr. Jaroslava Sýkorová, Bc. Marcela Drotárová, DiS., Ing. Milena Tomášková, DiS., Mgr. Aleš Gabrysz

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Strategické řízení a SWOT analýza“ tab_id=“1588496918717-cc9f8097-f06f“][vc_column_text]

 • Absolventi vzdělávacího programu znají zásady strategického plánování (stanovování poslání, cíle, cílovou skupinu) na základě analýzy vnějšího a vnitřního prostředí.
 • Absolventi umí pracovat se SWOT analýzou jako jednoduchým nástrojem pro orientaci v nejpodstatnějších kvalitách a rezervách a chápou důležitost této činnosti.
 •  Absolventi umí pracovat se zjištěnými souvislostmi a vazbami mezi sledovanými kritérii.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Vedoucí pracovníci sociálních služeb

Kapacita: 12 – 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Úvod do koučování v sociálních službách“ tab_id=“1588496963923-600492b7-9de7″][vc_column_text]Kurz je zaměřen na seznámení s koučováním jako metodou rozvoje pracovníků a tím i organizací. Obsahem kurzu je odlišení koučování od jiných metod vzdělávání a rozvoje, představení přístupů, forem (externí a interní, individuální a skupinové) a metod koučování. Prostřednictvím sebezkušenosti budou účastníci seznámení s nástroji koučování a s náležitostmi zavádění koučování do organizace (témata ke koučování, kompetence kouče, domlouvání spolupráce s koučem…). Kurz je ve všech svých podtématech provázán na oblast poskytování sociálních služeb a možnosti využití koučování v tomto prostředí.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)Cena programu
  Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

  Školitelé
  PhDr. Jaroslava Sýkorová, Bc. Marcela Drotárová, DiS.

 

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Úvod do podporovaného rozhodování“ tab_id=“1588497017127-59378806-c00d“][vc_column_text]Od r. 2014 je v platnosti nový občanský zákoník, který přináší nové alternativy k institutu opatrovnictví. Trend v zahraničí a v ČR směřuje od konceptu náhradního rozhodování k podporovanému rozhodování. Účastníci budou seznámeni s principy podporovaného rozhodování u lidí s postižením a nástrojem podpůrce v novém občanském zákoně. Účastníci kurzu získají informace o zahraničních modelech a zamyslí se nad tím, jak je možné využít je v praxi. V rámci kurzu bude také věnována pozornost individuálnímu plánování života lidí s postižením, tak jak je realizováno v Kanadě a jak je možné ho využít i v prostředí ČR.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 15 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 15.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Romana Trutnovská

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Úvod do profesionálního opatrovnictví“ tab_id=“1588497079150-75db7b9f-a814″][vc_column_text]Od r. 2014 je v platnosti nový občanský zákoník, který přináší novou právní úpravu opatrovnictví u lidí s postižením a alternativy k institutu opatrovnictví. Trend v zahraničí a v ČR směřuje od konceptu náhradního rozhodování k podporovanému rozhodování. S účastníky budou rozebrány principy opatrovnictví a jeho alternativ a v jakých případech je vhodné institut opatrovnictví využívat. Účastníci kurzu budou seznámeni s novou právní úpravou institutu opatrovnictví a s aktuálními informacemi, jak je nová právní úprava implementována do praxe. Účastníci kurzu budou v rámci práce ve skupinách diskutovat o modelech opatrovnictví – veřejný opatroník, opatrovník z rodiny, právnická osoba jako opatrovník. Společně se budou zamýšlet nad osobou opatrovníka, požadavcích na opatrovníky (osobnostní, vzdělání) a nad kontrolou výkonu opatrovnictví. Účastníkům bude představeno individuální plánování za využití prvku z kanadského systému a opatrovnický plán. Účastníci si sami vyzkouší sestavení opatrovnického plánu.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 15 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 15.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Romana Trutnovská

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Úvod do studia managementu“ tab_id=“1588497129862-4fb7e45d-2d20″][vc_column_text]

 • Absolventi vzdělávacího programu znají základní manažerské pojmy.
 • Absolventi mají znalost teorií řízení a jejich uplatňování v současné praxi.
 • Absolventi znají zásady řízení organizace zaměřené na kvalitu poskytovaných služeb.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Vstupní podmínky: Vedoucí pracovníci sociálních služeb

Kapacita: 12 – 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina
Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Úvod k sebepoznání a sebereflexi“ tab_id=“1588497191758-10cb50ce-716c“][vc_column_text]Při práci s lidmi všech věkových kategorií se pracovníci poskytovatelů sociálních služeb setkávají s jejich emocemi, jsou vystaveni zátěžovým situacím. Předpokladem pro zvládnutí této náročné práce s uživateli sociálních služeb je rozumět sám sobě, neboť potlačené a nezpracované emoce výrazně ovlivňují chování a rozhodování. Jednou z cest, jak se ošetřit, usnadnit si život v těchto situacích je cesta sebepoznání. Člověk se na ní dostane do kontaktu sám se sebou, se svými emocemi, které si zároveň ošetří a zpracuje. Sebepoznání není dáno vnějšími podmínkami, ale je podmíněno sebeuvědoměním. Proto je to podceňovaná a neoblíbená součást osobního rozvoje. Cílem tohoto jednodenního semináře je zprostředkovat a umožnit účastníkům zkušenost náhledu na proces sebepoznání a práci s emocemi. Významnou součástí modulu Sebepoznání je kromě teorie také práce s emocemi, uvědomění si svého prožívání.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 12 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 12.

Školitelé
PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková, DiS.

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=“Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí s postižením“ tab_id=“1588497246149-01b96050-1899″][vc_column_text]Každý člověk potřebuje mít kolem sebe rodinu, přátelé, blízké lidi, se kterými si může popovídat, jít s nimi do kina nebo kavárny. Lidé s postižením často kolem sebe síť těchto lidí nemají, jsou kolem nich zejména placení profesionálové. Kurz se zaměří na síťování kolem lidí s postižením. Účastníci kurzu budou seznámeni s dobrovolnictvím v ČR a s dobrovolnickými programy, které se zaměřují na lidi s postižením. Dále se budeme věnovat technikám, které pomáhají vyhledat přirozené zdroje podpory v okolí člověka s postižením.

Vzdělávacích dnů: 1

Vzdělávacích hodin: 8

Kapacita: Max. 25 účastníků

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • Pracovníci v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Sociální pracovníci (dle § 111 zákona č. 108/2006 Sb.)
 • Vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb.)

Cena programu
Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 25.

Školitelé
Mgr. Romana Trutnovská

 [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_accordion][/vc_column][/vc_row]