... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Vítejte na stránkách zapsaného ústavu INSTAND

 

INSTAND, zapsaný ústav založili (jako občanské sdružení) v roce 2004 odborníci z oblasti sociálních služeb na základě svého odborného zájmu a veřejné potřeby podpořit proces transformace sociálních služeb v České republice. Zakládající členové se podíleli na vytváření Standardů kvality sociálních služeb a certifikačního systému sociálních služeb v celé České republice.

V letech 2014 a 2015 procházel INSTAND transformací z občanského sdružení v novou právní formu - zapsaný ústav (od 27. 1. 2015).

INSTAND má celorepublikové pokrytí a působí ze dvou poboček - z Prahy a Karlových Varů. 

Mezi hlavní činnosti INSTANDu patří:

  • podpora transformace pobytových sociálních služeb
  • podpora iniciace přirozených zdrojů podpory pro lidi s postižením a pro seniory - dobrovolnictví
  • podpora reformy opatrovnictví
  • semináře na klíč - celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a úředníků 
  • supervize v sociálních službách
  • poskytování konzultací k rozvoji kvality sociálních služeb
  • příprava na inspekce poskytování sociálních služeb
  • audity kvality
  • koučování

 

Film Cesta za světlem

Film nás seznamuje s životními příběhy žen, které žily dlouhá léta v zařízení sociálních služeb v Zámku Nová Horka. Jako první dostaly šanci, v rámci transformace Zámku Nová Horka, přejít do služby chráněného bydlení v Novém Jičíně. Můžeme tak spolu s nimi sdílet jejich přání, představy, očekávání, ale i obavy, které je provázely při přechodu do chráněného bydlení. Ve filmu jsou použity obrazy obyvatelky Zámku paní Věry Bárové.

Dokument Z Domova domů

Dokument s názvem Z Domova domů se natáčel po dobu dvou let. V úvodu jsou zachyceny přípravy i samotné stěhování lidí, kteří žili v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Díky tomuto snímku máme možnost sledovat, jak se jim po přestěhování do samostatného bydlení daří, jak se sžívají s novým prostředím, budují své domácnosti, tráví volný čas i jak se jim vede po pracovní stránce. 

Dobrovolníci v nemocnici v Karlových Varech

Od září 2018 jsme začali realizovat dobrovolnický program Dobrovolníci v nemocnici v Karlových Varech!

http://www.instand.cz/cz/dobrovolnici-v-nemocnici.html

 
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk