INSTAND

[vc_row 0=““][vc_column 0=““][vc_column_text 0=““]

Regionální dobrovolnické centrum INSTAND v Karlovarském kraji

Dobrovolnické centrum INSTAND působí v Karlovarském kraji od roku 2012. V současné době realizuje dobrovolnický program DOHROMADY, SENIOR, DOBROVOLNICTVÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ a další MENTORINGOVÉ programy zaměřené na děti.

Jsme vysílací organizací do organizací, které naleznete zde.

Naše dobrovolnické programy jsou akreditované u Ministerstva vnitra.

INSTAND je akreditovaným dobrovolnickým centrem a je součástí Rady dobrovolnických center regionu Severozápad.

V roce 2020 jsme získali titul Regionální dobrovolnické centrum pro Karlovarský kraj na základě:

Projekt: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Zkrácený název projektu: „Rozvoj dobrovolnictví“

Regionální dobrovolnické centrum zajišťuje:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]