Ukončené projekty

Veřejná zakázka Karlovarského kraje – Zajištění realizátora aktivit projektu – Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje
Veřejná zakázka Libereckého kraje – Podrobná analýza využití finančních zdrojů pro sociální služby
Procesní audity – podpora procesů vedoucích k sociálnímu začleňování
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Procesní podpora poskytovatelů sociálních služeb
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Metodická podpora služeb v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Konzultační a metodická činnost pro projekt
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb
Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje – Podpora supervize v Moravskoslezském kraji
Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji
Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením
Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb
Kvalitním vzděláváním ke kvalitním sociálním službám
Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb
Inovace systému kvality sociálních služeb
Veřejná zakázka Libereckého kraje (v rámci IP 2)
Modely podpory pro rozhodování lidí s mentálním postižením
Vzdělávání inspektorů kvality sociálních služeb
Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb a jejich zapojení do lektorské činnosti
Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva Libereckého kraje
Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji
Podpora rozvoje kvality sociálních služeb v Pelhřimově
Zvyšování kvality sociálních služeb v Havlíčkově Brodě k zajištění podpory sociálního začleňování
Projekt na vzdělávání pedagogů
Podpora pro zavádění standardů kvality sociálních služeb v ÚSP pro děti a mládež Městského ústavu sociálních služeb v Plzni
Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást
Vzdělávání pracovníků poskytovatelů a zadavatelů sociální služeb v Jihomoravském kraji
Podpora procesu zvyšování kvality sociálních služeb v Diakonii Českobratrské církve evangelické